Find   Uudishimu Märgi loetuks Seaded
1 541 542 543 Sümbolid uudiste juures: punane täpp - uus uudis, puanane ring - uuendatud uudis, sinine täpp - loetud uudis.
Android